DJI GOGGLES 競速版
品牌:大疆創新(DJI)  
型號:

  • 繼承DJI Goggles雙1080p大屏的高清體驗和其他功能,並支援全景圖片瀏覽、本地影片文件播放,影音娛樂體驗全面升級。
 
 

       

 
 

繼承DJI Goggles雙1080p大屏的高清體驗和其他功能,並支援全景圖片瀏覽、本地影片文件播放,影音娛樂體驗全面升級。

如有購買需求,請洽碁峰資訊產品經理-王文陸:
電話:02-2788-2408 #877
E-mail:ben_wang@gotop.com.tw