Mavic Pro 鉑金版空拍機(全能套裝)
品牌:大疆創新(DJI)  
型號:

 
 

       

 
 

更長的續航和更好的降噪表現,視覺更出彩,體驗更出色。(續航30分鐘、降噪4dB)

如有購買需求,請洽碁峰資訊產品經理-王文陸:
電話:02-2788-2408 #877
E-mail:ben_wang@gotop.com.tw